www.gss.sk

 
 
 
ahoj.jpg
 
 

Bezpečné a čisté pracovisko

Reflexné produkty

Bezpečnostné reflexné produkty sú určené na profesionálne použitie ako aj pre širokú verejnosť pre skvalitnenie bezpečnosti cestnej premávky. Reflexný materiál výrazne zvyšuje viditelnosť v tme a za zníženej viditeľnosti až na 150-200 m. Certifikované produkty splňajú požiadavky normy EN 13365:2001, EN 471 a EN 1150.

Ochranné pracovné prostriedky

V oblasti ochranných pracovných produktov ponúkame sortiment produktov slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti a komfortu pri práci. Dokážeme zabezpečiť aj individuálne a špecifické nároky našich zákazníkov. Zabezpečujeme potlač na reflexné a pracovné produkty podľa požiadaviek objednávateľa.

Sorbenty a produkty pre vaše pracovisko

Zameranie našej spoločnosti je cielené na kvalitu a široký sortiment produktov. Jedná sa o sorbenty a sorpčné materiály na likvidáciu úniku nebezpečných kvapalín, havarijné súpravy, skladové príslušenstvo ako sú záchytné vane na správne skladovanie nebezpečných látok, nádoby na nebezpečné látky, nádoby na odpad, tesniace prostriedky, pásky, protiúnavové a čistiace rohože, ktoré nájdu uplatnenie u širokého spektra zákazníkov až po špeciálne prostriedky pre záchranné zbory na likvidáciu ekologických havárií. 

Okrem štandardného tovaru Vám vyrobíme aj atypické kovové a textilné výrobky podľa Vašich požiadaviek.

 

Produkty na náhradné plnenie

V znení Zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnení bola prijatá novela č. 144/2010 Z.z. účinná od 31. marca 2011 kde § 52 pojednáva o povinnosti účastníka cestnej premávky

Zamestnáva vaša spoločnosť viac ako 20 zamestnancov? Viete ako ušetriť vaše finančné prostriedky? Prostredníctvom našich obchodných partnerov vám ponúkame produkty na náhradné plnenie vo výške 10% až 100% na vybrané produkty z našej ponuky.

Výhoda pre vás je v tom, že všetky objednávky zrealizované v roku 2014 si môžete uplatniť v zmysle zákona o službách zamestnanosti ako náhradné plnenie vo výške 10% až 100% namiesto platenia odvodu za nezamestnávanie zdravotne znevýhodnených občanov.

Referencie : Samospráva SR, Mestské a obecné polície, Športové kluby a organizátori podujatí, Technické služby, Retailové spoločnosti, Komerčné firmy- sektor poľnohospodárstva, výroby, priemyslu, dopravy a služieb.

 
 
 
blogo.jpg